HẠNH PHÚC THÔNG QUA 3 SỰ KẾT NỐI

Hạnh phúc không thể là một cảm xúc độc lập. Hạnh phúc là sự giao thoa của nhiều yếu tố, từ nội tại đến ngoại cảnh. Vậy để có được hạnh phúc, chúng ta sẽ cần có những “Sự kết nối” nào với nhau? Và đâu là cách hiệu quả để thực hành duy trì hạnh phúc?
Quỹ Giáo Viên Hạnh Phúc
0 Đánh giá 18 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách nuôi dưỡng hạnh phúc thông qua 3 sự kết nối: với bản thân, với xã hội và với thiên nhiên
  • Bạn sẽ có thêm hành trang kiến thức để biết cách hiệu quả thực hành duy trì Hạnh Phúc

Giới thiệu khóa học

🗞 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩:

- Tìm hiểu kỹ năng hạnh phúc được xây dựng dựa trên 3 sự kết nối đó là: Kết nối với bản thân; Kết nối với xã hội và Kết nối với thiên nhiên.

- Trải nghiệm xây dựng cho bản thân mình những kỹ năng đem lại hạnh phúc thật sự.

☀️ Trong 3 sự kết nối của hạnh phúc, kết nối đầu tiên và vô cùng quan trọng, đó là sự kết nối với bản thân. Khi kết nối với bản thân, chúng ta cho phép mình có cơ hội học tập để phát triển toàn bộ tiềm năng của mình, về kiến thức, năng lực, kỹ năng, năng khiếu và sự sáng tạo. Để sự kết nối được sâu sắc hơn sau những gì chúng ta được học, chúng ta sẽ cần có thời gian để “trải” và “nghiệm”.

🌟 Nói đến quá trình “nghiệm”, có thể liên hệ đến “Kỹ năng Phản tư” (Reflect) - là sự phân tích kinh nghiệm của bản thân để cải thiện cách học hoặc làm việc. Đó là một kỹ năng có giá trị, có thể giúp mỗi người có được kinh nghiệm, sự tự tin và nhận thức về bản thân.

🍀 Tại khoá học "HẠNH PHÚC THÔNG QUA 3 SỰ KẾT NỐI”, người học sẽ có cơ hội thực hành những hoạt động kết nối với bản thân, trong đó có “Kỹ năng phản tư” (Reflect), từ đó xây dựng hạnh phúc thật sự bên trong mình.

🗣️ Giảng viên: Thầy Trần Minh Khánh

- Trưởng đại diện của Quỹ và Hiệp hội Eurasia tại Việt Nam;

- Phụ trách Quản lí Học viện Eurasia (Eurasia Learning Institute)

Nội dung khóa học

  • Bài 1: 25:30
  • Bài 2: 27:00
  • Bài 3: 25:30

Thông tin giảng viên

Quỹ Giáo Viên Hạnh Phúc
282 Học viên 33 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 18 phút
Giáo trình: 3 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC