TÌM HIỂU VỀ GIAO TIẾP TRẮC ẨN: MỞ LÒNG ĐỂ KẾT NỐI

Quỹ Giáo Viên Hạnh Phúc
0 Đánh giá 18 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách mở lòng để kết nối với mọi người
  • Bạn sẽ biết duy trì sự thấu cảm lẫn nhau, hàn gắn và giải quyết mâu thuẫn trong những mối quan hệ
  • Bạn sẽ biết về giao tiếp trắc ẩn

Giới thiệu khóa học

Nhà tâm lý Marshall Rosenberg đã từng nói: “Điều tôi mong muốn nhất trong cuộc đời của mình là chạm tới sự từ bi, đó là một dòng chảy thông suốt giữa bản thân tôi và những người khác, nó dựa trên sự trao gửi lẫn nhau những điều xuất phát từ trái tim”

Thật vậy, khi ta luôn dành cho nhau sự thấu hiểu và yêu thương thì ta sẽ luôn nhận lại được những tốt đẹp, an lành trên hành trình từ trái tim đến trái tim ấy.

Giao tiếp trắc ẩn là một phương pháp giao tiếp hiệu quả được phát triển bởi nhà tâm lý Marshall Rosenberg giúp mọi người nuôi dưỡng và duy trì sự thấu cảm lẫn nhau, hàn gắn và giải quyết mâu thuẫn trong những mối quan hệ. Đây cũng chính là chủ đề thú vị tiếp theo mà Quỹ mang đến trong buổi học "Tìm hiểu về giao tiếp trắc ẩn: Mở lòng để kết nối"

Diễn giả: diễn giả 𝐓𝐡𝐬. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐁𝐚̉𝐨 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧, 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠

Nội dung khóa học

  • Bài 1: 09:48
  • Bài 2: 08:29

Thông tin giảng viên

Quỹ Giáo Viên Hạnh Phúc
282 Học viên 33 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 18 phút
Giáo trình: 2 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC